ਸੈੰਕਟਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼    |     ਪਾਇਨੀਅਰ | ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ

ਮੁੜ ਰੋਕਥਾਮ ਰੋਕਥਾਮ ਥੈਰੇਪੀ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਸੋਚ

ਸੋਚ

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਮੁੜ-ਰੋਕਥਾਮ

ਰੀਲੈਪਸ ਰੋਕਥਾਮ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੁੜ-ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ "ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ" ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਟਰਿੱਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਮੁੜ-ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ pਹਿ-.ੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ismsੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ relaੰਗ ਨਾਲ pਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੋਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੰਦਰੁਸਤੀ