ਸੈੰਕਟਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼    |     ਪਾਇਨੀਅਰ | ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਸੋਚ

ਸੋਚ

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਖਾਣਾ-ਵਿਗਾੜ-ਇਲਾਜ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਏਨੋਰੈਕਸੀਆ, ਬੁਲੀਮੀਆ, ਬੀਜ-ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ wayੰਗ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੇਂਕਟਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਬੈਠਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੋਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੰਦਰੁਸਤੀ