ਸੈੰਕਟਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼    |     ਪਾਇਨੀਅਰ | ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ

ਡਾਇਲੇਟਿਕਲ ਵਿਵਹਾਰ ਥੈਰੇਪੀ

ਦਵੰਦਵਾਦੀ-ਵਿਹਾਰਕ-ਥੈਰੇਪੀ

ਦਵੰਦਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਥੈਰੇਪੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਥਿ .ਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸੈੰਕੱਟਮ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਪਰਿਵਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਥੈਰੇਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ

ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਕ੍ਰੈਵਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੀਅਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ

ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੋਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੰਦਰੁਸਤੀ